Om vår verksamhet

Föreningen DIS-Småland är en regionförening av Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS). Verksamhetsområdet för DIS-Småland är Jönköpings-, Kronobergs-, och Kalmar län och Öland. Dis-Småland bildades 1997 och är nu 2018 inne på sitt 21:a verksamhetsår. Antalet medlemmar är drygt 1 000.

Vi har valt att inte skaffa oss någon egen lokal. Syftet med detta är att skapa en större rörlighet i vår verksamhet som vi aktivt sprider ut över hela verksamhetsområdet. Någon lokal släktforskarförening är ofta vår samarbetspartner på olika platser.

Enligt vår verksamhetsplan ska vi verka för användning av dator och IT-teknik i släktforskningen och sprida kunskap härom inom verksamhetsområdet. Detta sker bland annat genom att:
    • Anordna föreningsmöten (temamöten) med inriktning på användning av dator med kringutrustning och programvara i släktforskning och i presentation av forskningsresultat
    • Anordna grund- och fortsättningskurser i släktforskarprogrammet Disgen samt andra ämneskurser och aktiviteter enligt medlemmarnas önskemål.
    • Samverka med släkt- och hembygdsföreningar inom verksamhetsområdet.
    • Aktivt delta i offentliga kulturarrangemang, t.ex. biblioteksaktiviteter och andra lokala kulturaktiviteter.
    • Ge ut vår föreningstidning ”Medlemsbladet” med ett tryckt nummer och tre e-upplagor per år.
Bankgiro: 5791-8690 - Organisationsnummer: 82 70 01-1029